Dzięki sympatykom i przyjaciołom, przekazującym 1% podatku, możemy

przeznaczyć na działalność szkoleniowo - wychowawczą dodatkowe środki

pieniężne, dofinansowując wyjazdy na turnieje i obozy sportowe dzieci

z Rodzin Niezamożnych oraz zakup sprzętu sportowego.

 


Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą co roku

zdecydować o wykorzystaniu 1% podatku, wykazanego w zeznaniu

rocznym. Kwotę tę można przekazać Organizacji Pożytku Publicznego.


Jak przekazać 1% podatku?


W sekcji


WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ


ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), należy podać dane


organizacji pożytku publicznego, czyli: „Akademia Piłkarska 2012”


Numer KRS - 0000561760


2.W polu należy podać kwotę, jaką chcemy przekazać,

czyli 1% swojego podatku w zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy

(np.w przypadku podatku w wysokości 1023,56 zł kwota wyniesie: 10 zł.20 gr).


3. W sekcji należy podać szczegółowy cel, czyli „Pomoc dzieciom Akademii

Piłkarskiej 2012”


UWAGA: przekazaniem 1% na wskazany w druku PIT cel zajmuje się Urząd

Skarbowy. Nie trzeba samodzielnie robić przelewów!


Promujmy „Akademię Piłkarską 2012” wśród znajomych!


Wszystkich, którzy chcą wspierać nas w działalności sportowo-wychowawczej,

prosimy o propagowanie naszych działań i akcji wśród znajomych. Można to

zrobić dobrym słowem, ale także poprzez zachęcenie ich do przekazania

naszym dzieciom swojego 1%.


Informacje o prowadzonej naszej działalności znajdziecie Państwo na stronie

www: ap2012.plZa dotychczasowe oraz kolejne wsparcie Serdecznie dziękujemy!

 

Zarząd, Trenerzy oraz Dzieci  "Akademii Piłkarskiej 2012"

 

Nabór Dzieci z rocznika 2012 oraz 2013 oraz nabór uzupełniający

Chłopców z roczników: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

 

Akademia kontynuuje misję Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego

„ORLIK” Nowy Sącz, który odnosił sukcesy w corocznych turniejach im. Marka

Wielgusa i wychował wielu późniejszych juniorskich reprezentantów Polski

i Małopolski, którzy obecnie występują na boiskach ekstraklasy oraz I, II i III ligi.


 

Copyright © AP 2012 - Wykonanie Nsinfo Design