Prośba o wsparcie naszego Klubu 1 % należnego podatku PDF Drukuj Email

PDF Drukuj Email

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie szkolenia sportowego

naszych dzieci , przekazując 1% podatku dochodowego,

Nr KRS 0000561760

 

dla


Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego

AKADEMIA PIŁKARSKA 2012" im. Wiesława Spiegla w Nowym Sączu.

Dzięki sympatykom i przyjaciołom, przekazującym 1% podatku, możemy

przeznaczyć na działalność szkoleniowo - wychowawczą dodatkowe środki

pieniężne, dofinansowując wyjazdy na turnieje i obozy sportowe dzieci

z Rodzin Niezamożnych oraz zakup sprzętu sportowego.

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą co roku

zdecydować o wykorzystaniu 1% podatku, wykazanego w zeznaniu

rocznym. Kwotę tę można przekazać Organizacji Pożytku Publicznego.


Jak przekazać 1% podatku?


W sekcji


WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ


ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), należy podać dane


organizacji pożytku publicznego, czyli: „Akademia Piłkarska 2012”


Numer KRS - 0000561760


2.W polu należy podać kwotę, jaką chcemy przekazać,

czyli 1% swojego podatku w zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy

(np.w przypadku podatku w wysokości 1023,56 zł kwota wyniesie: 10 zł.20 gr).


3. W sekcji należy podać szczegółowy cel, czyli „Pomoc dzieciom Akademii

Piłkarskiej 2012”


UWAGA: przekazaniem 1% na wskazany w druku PIT cel zajmuje się Urząd

Skarbowy. Nie trzeba samodzielnie robić przelewów!


Promujmy „Akademię Piłkarską 2012” wśród znajomych!


Wszystkich, którzy chcą wspierać nas w działalności sportowo-wychowawczej,

prosimy o propagowanie naszych działań i akcji wśród znajomych. Można to

zrobić dobrym słowem, ale także poprzez zachęcenie ich do przekazania

naszym dzieciom swojego 1%.


Informacje o prowadzonej naszej działalności znajdziecie Państwo na stronie

www: ap2012.pl

 

Za dotychczasowe oraz kolejne wsparcie Serdecznie dziękujemy!

 

Zarząd, Komisja Rewizyjna, Trenerzy oraz Dzieci  "Akademii Piłkarskiej 2012"

 

Copyright © AP 2012 - Wykonanie Nsinfo Design