Innowacyjne technologie szkolenia młodych piłkarzy w AP 2012 Drukuj

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska 2012" Nowy Sącz, wprowadza

nową ofertę, skierowaną do dzieci w przedziale wiekowym 8-15 lat.

 

Zajęcia prowadzone są w urozmaicony sposób, a różnorodność zabaw z piłkami z akcentem

motorycznym , oraz z zastosowaniem przyrządów sportowych i nowoczesnych technologii

sprawiają, że dla dzieci , futbol jest wielką radością i pasją.

W celu poprowadzenia jak najbardziej efektywnych szkoleniowo zajęć z zakresu piłki nożnej

oraz maksymalnej motywacji młodych zawodników do pracy treningowej, zakupiliśmy

w ramach programu grantowego, w projekcie "Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii

Społecznej- Subregion Sądecki",  nowoczesną aparaturę produkcji kanadyjskiej - Fitlight Trainer,

do pomiaru i zwiększania szybkości, zwinności, przyspieszenia decyzji i skracania czasu reakcji,

poprawy postrzegawczości i refleksu, angażującej do aktywności zarówno umysł i ciało.