Rodo w AP 2012 ! PDF Drukuj Email


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci

  • jest MUKS Akdemia Piłkarska 2012 im. Wiesława Spiegla

  • Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych.

  • Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych. Kontakt do administratora danych: 505 245 705

  • Rodzaj gromadzonych danych: dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w zajęciach

  • Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane są w celach:

  • marketingu bezpośredniego,


  • budowania dobrego wizerunku Administratora, poprzez zamieszczanie zdjęć uczestników zajęć
Więcej w klauzuli uczestnika zajęć, którą otrzymali Państwo, podczas zapisu Dziecka do AP 2012
 

Copyright © AP 2012 - Wykonanie Nsinfo Design